Skip to content

Sveriges främsta företag inom badrumsbesiktning

Med många års erfarenhet inom badrumsbesiktning är vi landets främsta besiktningsföretag inom våtrum. Vi kvalitetssäkrar din badrumsrenovering eller nybyggnation över hela landet på rekommendation av branschorganisationerna.

Sveriges främsta företag inom badrumsbesiktning

Våra besiktningsmän av badrum har över 35 års samlad erfarenhet inom våtrumsbesiktning. Med vår spetskompetens inom badrum får du optimala förutsättningar för en lyckad badrumsrenovering eller nybyggnation av badrum. 

På rekommendation av branschorganisationerna utför vi oberoende och objektiva badrumsbesiktningar i hela Sverige åt både dig som privatperson, BRF och kommersiell beställare. Med vår mångåriga erfarenhet inom byggbranschens många sidor och breda kunskap kan du känna dig trygg med oss på din sida. 

 

 

När du anlitar oss för badrumsbesiktning är vårt mål att ditt badrum ska kvalitetssäkras och att du ska kunna säkerställas att du faktiskt fått vad du blivit lovad av entreprenören. Våra priser är konkurrenskraftiga och fasta. Varmt välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt prisförslag redan idag!

Besiktning av badrum för alla behov

Vi erbjuder kvalitativ och noggrann badrumsbesiktning för alla behov, oavsett om du renoverat, byggt till eller fått en stambyterenovering utförd i ditt badrum. Vår besiktningsman av badrum kan hjälpa dig med våtrumsbesiktning i hela landet och är bland annat godkänd av SBR, RISE och är medlem i Entreprenadrådet. På så sätt kan du som kund känna dig trygg med ditt val av besiktningsman. Vi erbjuder badrumsbesiktningar för alla behov, oavsett var i renoverings- eller byggprocessen du befinner dig, vilken del du vill fokusera på och oavsett om besiktningen omfattar badrum i en bostadsrätt, hyresrätt, lägenhet, hus eller annat. Vi är verksamma över hela landet i städer som bland annat inkluderar Malmö, Stockholm, Göteborg, Västerås, Uppsala och Örebro.

Badrumsbesiktning

VVS-besiktning

När du anlitar oss för VVS-besiktning kontrollerar vi att alla VVS-installationer i ditt badrum är korrekt utföra enligt gällande branschregler Säker Vatten samt installerats i enlighet med monteringsanvisningar. Detta är väldigt viktigt då försäkringsbolag kräver att dessa är installerade på korrekt sätt för att försäkringar ska gälla.  Eftersom VVS-installationer inte är direkt synliga ger en VVS-besiktning dig en trygghet att dessa är korrekt installerade och kvalitetssäkrade. Efter utförd besiktning får du ett besiktningsutlåtande där fel, anmärkningar och andra bristfälligheter tydligt redovisas tillsammans med fotodokumentation. På så sätt har du optimala förutsättningar för att kunna ta ett så bra beslut som möjligt om nästa steg. 

Tätskiktsbesiktning

Här kontrollerar vi att samtliga tätskiktsarbeten i badrummet blivit utförda i enlighet med gällande branschregler BKR och tillverkarens monteringsinstruktioner. För att försäkringar ska gälla krävs det att dessa är korrekt installerade. När du anlitar oss för tätskiktsbesiktning för ditt badrum försäkrar du dig om eventuella dolda fel kan upptäckas i god tid, dvs innan det är dags för plattsättningen att utföras. Efter utförd beställning får du som beställare ett tydligt besiktningsutlåtande som redovisar eventuella fel, brister och övriga anmärkningar tillsammans med tillhörande fotodokumentation. På så sätt kan du som beställare ta ett välinformerat beslut om nästa steg för din badrumsbesiktning eller badrumsbyggnation. 

Badrumsbesiktning Pris

Slutbesiktning

När renoveringen av ditt badrum börjar bli färdig är det viktigt att utföra en så kallad slutbesiktning för att försäkra dig om att allt utförts enligt överenskommelser och branschregler och att du fått det du faktiskt beställt. Efter slutförd slutbesiktning får du ett tydligt besiktningsutlåtande som inkluderar eventuella fel och brister och andra anmärkningar av betydelse. Detta kan hjälpa dig att få rätt i en eventuell tvist med entreprenören som utfört arbetet. 

Efterbesiktning

När entreprenaden blivit godkänd kan du som beställare få en efterbesiktning utförd på badrummet. Syftet med denna typ av badrumsbesiktning är att de fel som tidigare upptäcks ordnats på ett fackmässigt korrekt sätt. 

Särskild besiktning

Har du anlitat en entreprenör för badrumsrenovering eller nybyggnation och känner dig osäker på om arbetet utförts på ett fackmässigt korrekt sätt? Om så är fallet kan du anlita oss för särskild besiktning så länge det är under entreprenörens ansvarstid. Om du tycker att något inte känns helt rätt efter att arbetet utförs, exempelvis om du noterar bristfällig golvlutning, estetiska felaktigheter eller annat som inte fanns med i slutbesiktningens besiktningsutlåtande så kan du med vår särskilda besiktning få ett oberoende och objektivt sekundärt utlåtande. 

Statusbesiktning

En statusbesiktning av badrum kan göras av olika anledningar, t.ex för att fastställa skadeorsaker på försäkringsbolags begäran. Du kan anlita oss för en skräddarsydd och anpassad statusbesiktning oavsett dina behov och ditt badrums status, ålder och skick. Efter utförd besiktning erhåller du som beställare ett tydligt besiktningsutlåtande som innehåller felaktigheter, anmärkningar och andra bristfälligheter tillsammans med tillhörande fotodokumentation. På så sätt har du optimala förutsättningar för enkel hantering vid eventuell tvist.

Statusbesiktning Plus

Vår Statusbesiktning Plus inkluderar allt som vår vanliga Statusbesiktning innehåller, men även fuktindikationsmätning, termografering och test av jordfelsbrytare. 

Trestegsbesiktning
besiktning

När du anlitar oss för trestegsbesiktning får du hjälp och trygghet under hela arbetets gång. Här ingår tre viktiga besiktningar och slutbesiktning när entreprenaden är färdigställd. Utöver detta hjälper vi dig även att granska offert och avtal med entreprenören innan arbetet påbörjas. Vi finns med dig under hela entreprenadens gång som projektledare och gör tillsammans med entreprenören upp en tidsplan, från startdatum till slutbesiktning. Om du under arbetets gång känner dig orolig eller att någonting inte står helt rätt så kan du när som helst kontakta oss så reder vi ut problemen. Vi kan även vid behov utföra stickkontroll på arbetet. Med denna badrumsbesiktning är vårt mål att allt ska gå rätt till och att det inte ska finnas några anmärkningar och bristfälligheter vid slutbesiktning. 

Kontakta oss redan idag för badrumsbesiktning

Hjärtligt välkommen att kontakta våra besiktningsmän redan idag. Våra priser är konkurrenskraftiga och vår service av högsta kvalitet. Oavsett dina behov och vad du önskar fokusera på så kan vi hitta en skräddarsydd lösning för just din badrumsbesiktning. 

Badrumsbesiktning