Skip to content

Badrumsbesiktning Pris

Här se du läsa mer om våra olika typer av badrumsbesiktning och våra priser. 

Säkerställ korrekt badrumsrenovering från början till slut enligt gällande branschregler med en opartisk badrumsbesiktning.

En besiktning av badrum ger dig som beställare många fördelar. Du säkerställer att renoveringen utförs på rätt sätt, får en oberoende kontroll av
 ditt nya badrum och säkerställer dig om att badrummet uppfyller branschreglerna.

Kontroll av

VVS-Besiktning
4900:-

Tätskiktsbesiktning
4900:-

Slutbesiktning
6900:-

Trestegsbesiktning
13900:-

Spillvattenledningar (avloppsrör)

Tappvattenledningar (vattenrör)

Korrekt installerad golvbrunn

Mått, höjd, avstånd och lutning

Auktoriserat VVS företag

Tätskiktsarbeten golv & vägg

Golvlutning på tätskikt

Tätskiktsanslutning mot golvbrunn

Installationsschakt

Slitsbotten, läckageindikering

Behörigt våtrumsföretag

Plattsättning & fogning

Golvlutning på ytskikt

Golvbrunn & klämring

El-installationer

VVS-installationer

Inredning & möbler

Målning & ventilation

Dokumentation & intyg

Behörigheter VVS, Våtrum & El

Kontrollera statusen på ditt befintliga badrum

Misstänker du att allt inte gått rätt till när ditt badrum byggdes? Finns det anledning att tro att det drabbats av fuktskador eller andra problem? Med vår statusbesiktning får du en opartisk bedömning av ditt befintliga badrum som låter dig upptäck eventuella felaktigheter och skador i tid så att du hinner åtgärda dem.

Kontroll av

Statusbesiktning
6900:-

Statusbesiktning PLUS
7900:-

Golvbrunn & tätskiktsanslutning

Golvlutning och svackor

Genomföringar våtzon 1

Utlopp för tvättställ

Utlopp för WC

Förekomst av bomljud

Ytskikt / sprickor

Installationsschakt

El-installationer

Överluft (till & frånluft)

Fuktindikationsmätning

Termografering (Värmekamera)

Test av jordfelsbrytare

Vad ingår?

Badrumsbesiktning pris